TIN TỨC KHÁC

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 04/2023

Ngày đăng 03/05/2023 | 02:54 AM  | Lượt truy cập: 114
Xem chi tiết Kết quả giải quyết TTHC tháng 4/2023 Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 03/2023

Ngày đăng 02/04/2023 | 02:04 AM  | Lượt truy cập: 99
Xem chi tiết Kết quả giải quyết TTHC tháng 3 Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 02/2023

Ngày đăng 01/03/2023 | 02:16 AM  | Lượt truy cập: 28
Xem kết quả chi tiết Tại đây!

Niêm yết Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng 17/02/2023 | 01:48 AM  | Lượt truy cập: 31
Xem chi tiết Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 12/2022

Ngày đăng 03/01/2023 | 02:22 AM  | Lượt truy cập: 20
Xem Kết quả Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 12/2022

Ngày đăng 03/01/2023 | 02:22 AM  | Lượt truy cập: 24
Xem Kết quả Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 01/2023

Ngày đăng 02/02/2023 | 02:13 AM  | Lượt truy cập: 22
Xem Kết quả Tại đây!

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 10/2022

Ngày đăng 02/11/2022 | 09:00 AM  | Lượt truy cập: 36
Xem Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 10/2022   Tại đây!

Thông báo thu Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp năm 2022 và Sổ bộ chính thức năm 2022

Ngày đăng 26/09/2022 | 08:50 AM  | Lượt truy cập: 268
Xem Sổ bộ chính thức năm 2022 Tại đây !

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 08/2022

Ngày đăng 03/09/2022 | 09:54 AM  | Lượt truy cập: 20
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+8.PDF/7197c187-0b9d-4e41-becd-46b6751b7ce1

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 07/2022

Ngày đăng 02/08/2022 | 03:24 PM  | Lượt truy cập: 21
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+7.PDF/53378f0c-f5fa-49ca-89f0-2c0298d95919

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 06/2022

Ngày đăng 02/07/2022 | 04:03 PM  | Lượt truy cập: 24
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+6.PDF/7be82e77-6524-411b-8da0-b133494ed237

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 05/2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 11:35 AM  | Lượt truy cập: 19
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+5.PDF/6fbb1724-7063-4154-98ce-45f821901cc1

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 04/2022

Ngày đăng 02/05/2022 | 11:35 AM  | Lượt truy cập: 16
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+4.PDF/cc92cbb8-7b40-422b-96f2-34de89329a16

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 03/2022

Ngày đăng 02/04/2022 | 03:12 PM  | Lượt truy cập: 11
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+3.PDF/697c7b97-c12d-4420-a90c-e60d2c525d71

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết PAKN Tháng 02/2022

Ngày đăng 02/03/2022 | 03:12 PM  | Lượt truy cập: 18
Xem kết quả tại link sau:  /documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+2.PDF/6abb8316-49e9-408c-b4be-9380d457df8e

Kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị Tháng 01/2022

Ngày đăng 02/02/2022 | 10:00 AM  | Lượt truy cập: 16
/documents/35096/333686/BC+n%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5+th%C3%A1ng+1.PDF/0c53281b-49be-4c70-a78d-ec3f4f051c9b

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, BÁO CÁO

Ngày đăng 07/05/2021 | 06:30 AM  | Lượt truy cập: 894
Để giúp cho ứng cử viên đại biểu HĐND xã nắm được các yêu cầu khi xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử, ngày 5/5 Ủy ban Bầu cử xã Đông Dư tổ chức hội nghị...

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710