Kinh tế

Dự thảo Sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023
Ngày đăng 03/07/2023 | 02:47  | Lượt truy cập: 87

Ngày 03/7/2023, UBND xã nhận được Dự thảo sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023. Đề nghị nhân dân trên địa bàn xã tự rà soát thông tin và thông báo đến lãnh đạo cơ sở thôn nếu có sai sót để kịp thời điều chỉnh.

Hết ngày 10/7/2023, UBND xã sẽ trả lại Dự thảo sổ bộ cho Chi cục thuế huyện để Chi cục thuế in Sổ bộ chính thức và thực hiện thu thuế năm 2023.

Tải Sổ bộ dự thảo năm 2023 Tại đây!

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710