HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC XÃ

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, BÁO CÁO
Ngày đăng 07/05/2021 | 06:30  | Lượt truy cập: 892

Đồng chí Trần Thị Phương - Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch HĐND xã Đông Dư phát biểu tại hội nghị

Để giúp cho ứng cử viên đại biểu HĐND xã nắm được các yêu cầu khi xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử, ngày 5/5 Ủy ban Bầu cử xã Đông Dư tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn, xây dựng chương trình hành động, báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - chủ tịch UB MTTQ xã Đông Dư triển khai hướng dẫn các ứng cử viên đại biểu HĐND xây dựng chương trình hành động 

Tham dự hội nghị các ứng cử viên đại biểu HĐND đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của xã Đông Dư giai đoạn 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2016 để tham khảo đưa vào chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của xã Đông Dư giai đoạn 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026

Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và quyết định thành công đối với ứng cử viên đại biểu HĐND, là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri trực tiếp để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mìn, nhằm thực hiện trách nhiệm của đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND và trao đổi vấn đề mà cử tri quan tâm. Đây cũng là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ của mỗi ứng cử viên, qua đó quyết định lực chọn./.

Thanh Thủy

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710