Văn bản chỉ đạo của đảng ủy

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ TRÌNH KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP VỀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUẬN GIA LÂM VÀ PHƯỜNG BÁT TRÀNG THUỘC QUẬN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
Ngày đăng 28/07/2023 | 03:51  | Lượt truy cập: 112

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã cấp về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

UBND xã Đông Dư đã xây dựng Kế hoạch 76/KH-UBND của UBND xã triển khai Kế hoạch của UBND huyện.

Theo đó, thời gian thực hiện lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã vào ngày 27/8/2023 (Chủ nhật).

- Đối tượng lấy ý kiến: Cử tri từ đủ 18 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn xã.

- Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri: Phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình (trực tiếp).

XEM CHI TIẾT CÁC VĂN BẢN:

- Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND xã về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Tại đây!

- Tóm tắt Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Tại đây!

 

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710