Tin tức sự kiện tiêu biểu

Triển khai thực hiện mô hình Ngày thứ Ba "không viết, không giấy hẹn" trên địa bàn xã
Ngày đăng 07/09/2022 | 09:25  | Lượt truy cập: 73

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, tổ chức, cá nhân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

Ý nghĩa hơn, để quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội. Tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện các loại hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết ngay, đồng thời sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ. Đây chính là ý nghĩa khi thực hiện mô hình Ngày thứ Ba "không viết, không giấy hẹn" sắp tới sẽ được triển khai trên địa bàn xã.

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện, UBND đã ban hành Thông báo số 111/TB-UBND ngày 06/9/2022 để tuyên truyền, thông báo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết nội dung của mô hình, cụ thể như sau:

Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND về Thực hiện thí điểm mô hình Ngày thứ Ba "không viết, không giấy hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm (Xem tại đây)

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710